Felnőttképzési minőségbiztosítás

Felnőttképzési szakmai vezető

Felnőttképzési szakmai vezető foglalkoztatását a hatályos jogszabályok előírják az engedéllyel rendelkező felnőttképzők részére. Szakmai vezetői feladatot csak a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakember láthat el.

Felnőttképzési szakmai vezetői megbízás

Amennyiben engedélyezett képzőként kívánja folytatni tevékenységét, a jogszabály előírja a szakmai vezető biztosítását. Amennyiben nem engedélyezett felnőttképzőként tevékenykedik a jogszabály ugyan nem írja elő, de a jogszerű működés és magas felnőttképzési szakmai színvonal biztosítása érdekében javasolt a felnőttképzési szakmai vezető megbízása.

Amennyiben nem engedélyezett felnőttképzőként, de rendszeresen, nagyobb volumenben végez felnőttképzési tevékenységet, mindenképp javasolt felnőttképzési szakmai vezető biztosítása. Megbízási jogviszony keretében, havi átalánydíjas szolgáltatásként biztosítjuk a folyamatos szakértői rendelkezésre állást és a jogszabályszerű működés betartásának feltételeire vonatkozó szakmai vezetést, tanácsadást.

A szolgáltatás egyéni igények szerint, egyedi ajánlat alapján kerül meghatározásra. A szolgáltatás részeként igénybe vehetőek, többek között az alábbi tevékenységek:

  • a felnőttképzési működési környezet, a kapcsolódó jogszabályok nyomonkövetése, folyamatos monitorozása
  • havonta előre meghatározott órában felnőttképzési szakértői tanácsadás – konzultáció (pl. az egyes tervezett és/vagy meglévő programok tételes vizsgálata, együttműködés, szakmai támogatás más szakmacsoporttal, pl informatikus, jogász, közbeszerző)
  • felnőttképzési sablondokumentumok biztosítása, aktualizálása
  • képzések bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése
  • felkészítés, részvétel és szakértői tanácsadás egy esetleges hatósági ellenőrzés során