Felnőttképzési tanácsadás

A 2020-as évben alapjaiban változik a felnőttképzési tevékenységre vonatkozó jogszabályi környezet, mely alapján 2020. szeptember 1-től kezdve minden felnőttképzés bejelentésköteles. Ez a változás nem csak az intézményesített felnőttképzőket érinti (akik főtevékenységként foglalkoznak képzésekkel), hanem minden olyan magánszemélyt, céget, szervezetet, akik (nem csak!) felnőttek részére bármilyen képzést vagy oktatást – hivatalosan kompetenciafejlesztő és/vagy kompetenciaátalakító tevékenységet - végeznek.

Felnőttképzési tanácsadás

Ennek értelmében csak akkor valósítható meg a program (függetlenül annak környezetétől, elnevezésétől), ha az adott programot indító előzetesen eleget tett az Fktv. szerinti regisztrációs kötelezettségének. A képzések megvalósítása két módon történhet. Bejelentés vagy engedély alapján.

A bejelentés alapján végzett képzés például azoknak a szervezeteknek, magánszemélyeknek lehet érdekes, akik nem főtevékenységként végzik a felnőttképzést, hanem saját, egyéb szakterületük képviselői és szeretnének valamilyen tudásátadást, kompetenciafejlesztést végezni (pl. egy kertész, aki főtevékenységként kertészeti szolgáltatást nyújt, de szeretne hobbikertészeti ismereteket oktatni a követőinek). Ebben az esetben nem szükséges felnőttképző intézménnyé „válnia”, hanem a szükséges bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése után, elindíthatja képzését.

Az engedély alapján végzett képzés a bejelentési kötelezettségeken túl további feltételrendszerekhez kötött, amely azoknak a személyeknek, szervezeteknek javasolt, akik vagy amelyek főtevékenységként – azaz nagyobb volumenben - végzik a felnőttképzést (a jogszabály szerint csak engedély birtokában végezhető többek között a szakképzés és a résszakmára történő felkészítés, illetve az uniós forrásokból támogatott képzés is).

A korábban „szabadpiaci képzésnek” titulált felnőttképzési programok a jövőben csak a fent jelzett két formában valósíthatók meg. Hogy pontosan mi számít felnőttképzési tevékenységnek, vagyis hogy adott tevékenység egyáltalán a Felnőttképzési törvény hatálya alá esik-e vagy sem, azt érdemes részletesebben vizsgálni. Fontos tudni, hogy ennek megítélése minden esetben a program megvalósítójának feladata. Ugyanakkor komoly veszélyeket rejt magában, hogy ha a tényleges felnőttképzési tevékenységet a programot indító megpróbálja nem felnőttképzésként beállítani, hirdetni, megvalósítani. Ez a későbbiekben komoly szankciókat vonhat maga után, ugyanis ezeket a tevékenységeket az illetékes hatóságok szigorúan ellenőrizni fogják  szabálysértés súlyos jogkövetkezményekkel járhat!

Amiben segíthetek Önnek:
• Felnőttképzési tanácsadás (milyen formában és keretek között érdemes felnőttképzést folytatnia, milyen feltételeknek kell megfelelnie, milyen kötelezettségei vannak)
• Felnőttképzési tevékenység adminisztrációja (Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer regisztráció és adatszolgáltatás)
• Új jogszabály szerinti engedélyezési, bejelentési kötelezettségnek való megfeleltetés
• Képzésmarketing (célzott on-line marketing csomagok, webszerkesztés és webfejlesztés, adminisztrációt és törvényességi keretet támogató automatizmusok)

Felnőttképzési tanácsadás keretében előzetes online igényfelmérést végzünk, amely díjmentes.

A tanácsadás óradíja 15.000 Ft, mely összeg egy később megvásárolt csomag díjából levonásra kerül.