Vállalati képzések

Vállalati képzések

Az új felnőttképzési törvény értelmében a vállalati belső képzések esetében is szükséges a felnőttképzői regisztráció és a bejelentési kötelezettség betartása. Azon vállalatok, vállalkozások, amelyek saját erőforrást igénybevéve, külső képző bevonása nélkül valósítanak meg oktatást saját munkavállalóik részére, tevékenységük bejelentésköteles. A jogszabály külön értelmezi és kezeli a belső képzés fogalmát, azonban az új rendszer szerint ezen képzések is felnőttképzésnek minősülnek, ezáltal annak szervezői, vagyis maguk a cégek is felnőttképzővé avanzsálnak. Ennek értelmében számos adminisztratív kötelezettségeik keletkeznek, amelyeknek meg kell felelniük.

Minden cég saját felelőssége a felnőttképzési törvényben foglaltak betartása és saját magukra irányuló alkalmazása. Külön vizsgálandó adott cégen belül minden egyes tevékenység, amely során kompetenciafejlesztés vagy kompetencia kialakítás valósul meg. Ugyan így külön vizsgálni kell a belső és külső képzés eseteit, illetve megbizonyosodni afelől, hogy adott képzési tevékenység bejelentése kinek a hatáskörébe tartozik, kinek a felelőssége. Bizonyos esetekben jogosan felmerülő kérdés, hogy egy-egy képzés bejelentése kinek a feladata. A cégé? A képzőé? Óraadó, előadó, képzőcég és még sorolhatnánk a szóbajövő lehetséges szereplőket, akik közül bárki lehet felelős. Ennek megítélése és tisztázása fontos feladat és minden esetben egyedi elbírálást igényel.

Segítünk a kérdései megválaszolásában és a jogszabályi keretek betartásában. Sablondokumentumokkal, elektronikus és automatikus adatrögzítő rendszerrel támogatjuk az adatszolgáltatást és az adminisztratív feladatok elvégzését.