Mindent tudok. Adminisztrációban vennék igénybe segítséget.

Mindent tudok. Adminisztrációban vennék igénybe segítséget.

Felnőttképzési tevékenységek adminisztrációja

2020. szeptember 1-től kezdve minden felnőttképző köteles a felnőttképzési törvényben foglalt adatkezelési kötelezettségének eleget tenni. Ennek alapján a felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli a képzésben részt vevő személy:

 • természetes személyazonosító adatait
 • lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,
 • a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
  • végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
  • a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
  • a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
  • a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel

kapcsolatosak.

A fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Fenti adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.

Felnőttképző a fenti adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

A felnőttképzési tevékenységgel tehát minimális szinten is komoly adminisztrációs kötelezettségek keletkeznek, melyek egy nem arra szakosodott vállalkozásnak plusz időt, energiát, kapacitásokat, humánerőforrást igényelnek. Adminisztrációs és dokumentációs csomagokkal segítséget nyújtunk a fenti terhek csökkentésében.