Képzéseket, oktatásokat tartok. Mi a teendőm 2020. szeptember 1-től?

Képzéseket, oktatásokat tartok. Mi a teendőm 2020. szeptember 1-től?

A 2020-as évben alapjaiban változik a felnőttképzési tevékenységre vonatkozó jogszabályi környezet, mely alapján 2020. szeptember 1-től kezdve minden felnőttképzés bejelentésköteles. Ez a változás nem csak az intézményesített felnőttképzőket érinti -akik főtevékenységként foglalkoznak képzésekkel-, hanem minden olyan magánszemélyt, céget, szervezetet, akik (nem csak és kizárólag felnőttek részére!) bárminemű képzést vagy oktatást – hivatalosan kompetenciafejlesztő és/vagy kompetenciaátalakító tevékenységet - végeznek. Ennek értelmében csak akkor valósítható meg a program (függetlenül annak környezetétől, elnevezésétől), ha az adott programot indító előzetesen eleget tett az Fktv. szerinti bejelentési kötelezettségének. A képzések megvalósítása két módon történhet. Bejelentés vagy engedély alapján.

A bejelentés alapján végzett képzés például azoknak a szervezeteknek, magánszemélyeknek lehet érdekes, akik nem főtevékenységként végzik a felnőttképzést, hanem saját, egyéb szakterületük képviselői és szeretnének valamilyen tudásátadást, kompetenciafejlesztést végezni (pl. egy kertész, aki főtevékenységként kertészeti szolgáltatást nyújt, de szeretne hobbikertészeti ismereteket oktatni a követőinek). Ebben az esetben nem szükséges felnőttképző intézménnyé „válnia”, hanem a szükséges bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése után, elindíthatja képzését.

Az engedély alapján végzett képzés a bejelentési kötelezettségeken túl további feltételrendszerekhez kötött, amely azoknak a személyeknek, szervezeteknek javasolt, akik vagy amelyek főtevékenységként – azaz nagyobb volumenben - végzik a felnőttképzést. (a jogszabály szerint csak engedély birtokában végezhető többek között a szakképzés és a résszakmára történő felkészítés, illetve az uniós forrásokból támogatott képzés is)

A korábban „szabadpiaci képzésnek” titulált felnőttképzési programok a jövőben csak a fent jelzett két formában valósíthatók meg. Hogy pontosan mi számít felnőttképzési tevékenységnek, vagyis hogy adott tevékenység egyáltalán a felnőttképzési törvény hatálya alá esik-e vagy sem, azt érdemes részletesebben vizsgálni. Fontos tudni, hogy ennek megítélése minden esetben a program megvalósítójának feladata. Ugyanakkor komoly veszélyeket rejt magában, hogy ha a tényleges felnőttképzési tevékenységet a programot indító megpróbálja nem felnőttképzésként beállítani, hirdetni, megvalósítani. Ez a későbbiekben komoly szankciókat vonhat maga után, ugyanis ezeket a tevékenységeket az illetékes hatóságok szigorúan ellenőrizni fogják és a szabálysértés súlyos jogkövetkezményekkel járhat!

A legfontosabb teendők a felnőttképzéssel kapcsolatban:

 • regisztrációs kötelezettség
 • felnőttképzési szerződés (írásban csak az engedély esetén kötelező)
 • egyes képzések előzetes bejelentése és a képzésekhez kapcsolódó adatszolgáltatás teljesítése
 • résztvevők adatainak kezelése
 • tanúsítvány kiállítása a központi rendszeren keresztül

Engedélyezett felnőttképzőként továbbá:

 • MIR működtetése
 • ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer üzemeltetése
 • vagyoni biztosíték (felnőttképzési tevékenység bevételével arányos, de minimum 1 millió Ft)
 • személyi és tárgyi feltételek biztosítása
 • szakmai vezető biztosítása (jogszabályban meghatározott feltételekkel)
 • minősített képzési program
 • szigorúbb adminisztrációs és dokumentálási kötelezettségek